Φεβρουάριος 13, 2023

Οι πόρτες και τα παράθυρα ενός σπιτιού πολλές φορές μπορεί να προκαλέσουν δέος, άλλες μπορεί να αποτελέσουν πηγή έμπνευσης, πάντοτε όμως κάνουν μια δήλωση, ρητή ή υπόρρητη, για το ποιοι είναι οι κάτοικοί του. Η Λευκάδα είναι ένα ζωντανό νησί με πολύχρωμα σπίτια, πλούσια πολιτισμική παράδοση και έξω καρδιά ανθρώπους, όπως είναι αναμενόμενο λοιπόν η αρχιτεκτονική της προτάσσει αυτή την αίσθηση χαράς και ακόμη και οι πιο μικρές λεπτομέρειες των σπιτιών φανερώνουν την κουλτούρα της.

Φροντίστε να φέρετε τη φωτογραφική σας μηχανή!